Nieuws

Bescherming cliëntgegevens

Uw zorgcommunicatiesysteem vormt het kritisch hart van uw organisatie. Hierin wordt onder andere alle persoonsgebonden informatie van uw cliënten opgenomen. Een onmisbaar goed!

Maar, hoe beschermt u de persoonsgegevens van uw cliënten?

Als toonaangevende dienstverlener in de zorg volgt CLB de ontwikkelingen omtrent de wet- en regelgeving inzake informatiebeveiliging op de voet. Op deze manier zijn wij in staat om u te allen tijde te ondersteunen en te begeleiden waar nodig. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u daarom graag over het nut en de noodzaak van een bewerkersovereenkomst.

Bewerkersovereenkomst: een noodzaak
Een bewerkersovereenkomst is verplicht wanneer een verantwoordelijke van persoonsgegevens deze laat verwerken door een bewerker. In een bewerkersovereenkomst wordt vastgelegd hoe de bewerker dient om te gaan met de cliëntgegevens. Dit document heeft als doel om te waarborgen dat de verplichtingen die vanuit Wet Bescherming Persoonsgegevens worden voorgelegd, ook door de leverancier worden nageleefd.

CLB helpt u daar graag bij!
Indien u gebruik maakt van ons Unicare® systeem en hierin ook geclassificeerde persoonsgegevens verwerkt, betekent dit waarschijnlijk dat wij als bewerker toegang hebben tot uw cliëntgegevens. Het opstellen van een bewerkersovereenkomst is dan voor u wettelijk verplicht.

Om u van dienst te zijn bieden wij u een bewerkersovereenkomst aan. Deze overeenkomst en bijbehorende maatregelen brengen geen extra kosten met zich mee. Indien u gebruik wenst te maken van een overeenkomst met bijzondere eisen en/of maatregelen dan zijn hier wel extra kosten aan verbonden. Uw Account Manager helpt u graag verder!