Akoestische bewaking 3e generatie

In de nachtzorg wordt veel gebruik gemaakt van akoestische bewaking. Met akoestische bewaking worden bewoners, cliënten en patiënten actief uitgeluisterd, om de status van hun welbevinden te monitoren.
Deze systemen bewaken cliënten door continu het geluid in verschillende ruimtes te monitoren. Bij overschrijding van een geluidsdrempel in een ruimte gaat de oproep naar het nachtzorgcentrum waar professionele zorgverleners de bewoners kunnen inluisteren.

Huidige systeem

Traditionele systemen voor akoestische bewaking geven bij overschrijding van een ingesteld volume (1e generatie) of bij hoog volume voor een instelbare tijd (2e generatie) een alarmmelding. Beide methoden geven echter een veelheid ‘ongewenste meldingen’ die komen door de beperkte instelmogelijkheden.

Revolutie

Met ons systeem (AB3) kunnen generieke geluiden als muziek, regen, passerende voertuigen en stromend water herkend en desgewenst uitgefilterd worden. Tevens werkt onze oplossing volume onafhankelijk en kunnen cliëntspecifieke geluiden zoals praten, snurken of agressie herkend worden en desgewenst doorgegeven worden aan het nachtzorgcentrum. Een ware revolutie voor de nachtzorg, waarmee meer dan 50% van de ongewenste alarmen uitgefilterd kunnen worden!

Voordelen voor de cliënt

- Hogere kwaliteit van de zorg
    o Eerder zorg waar en wanneer nodig
    o Minder gemiste zorgvragen
- Meer privacy – er wordt alleen uitgeluisterd als het nodig is
- Cliënt wordt ’s nachts minder onnodig gestoord aangezien minder vaste rondes nodig zijn

Voordelen voor de zorgprofessional

- Minder werkdruk op het nachtzorgcentrum door minder ongewenste meldingen
- Betere prioriteitsstelling voor niet-geplande zorgvragen
- Minder ‘voor niets’ lopen
- Verhoogde veiligheid met agressiedetectie, ook overdag

Voordelen voor de zorginstelling

- Hogere tevredenheid medewerkers door lagere werkdruk
- Betere concurrentiepositie in de regio, zowel op het gebied van nacht- als dagzorg
- Zorginstelling kan zich beter wapenen tegen ontgroening/vergrijzing problematiek
- Benadrukt het innovatieve karakter van de zorginstelling
- Efficiencyslag te behalen
    o Meer cliënten per bedienpost mogelijk
    o Minder rondes nodig
- Nieuwe medewerker kan sneller en makkelijker opgeleid worden – geen jarenlange ervaring nodig om cliëntspecifieke geluiden te herkennen

Samenwerking met Sound Intelligence

Sound Intelligence maakt sinds 2009 onderdeel uit van de CLB groep en de ontwikkelaars van Sound Intelligence hebben hiermee toegang tot de Research & Development afdeling van CLB en vice versa. Kennis wordt gedeeld en geïntegreerd waarmee voor de klanten van CLB een eenduidige oplossing is gecreëerd, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de (bestaande) unicare® infrastructuur. De techniek van Sound Intelligence wordt toegepast in dit product.