Akoestische bewaking

Akoestische bewaking maakt het mogelijk personen en ruimtes permanent te bewaken. Het verplegend of verzorgend personeel kan normaal gesproken onmogelijk 24 uur per dag op iedere kamer aanwezig zijn of persoonlijk contact houden met iedere patiënt. Om toch continu een oortje in het zeil te houden, kan een akoestische bewakingssysteem een goede oplossing bieden. Zo kan met hetzelfde aantal personeelsleden, meer zorg worden geleverd.

Voor het akoestisch waken over het welzijn van een persoon of het bewaken van een ruimte kan een geluidsdrempel worden ingesteld. Het gaat hierbij om de maximale geluidssterkte en de tijdsduur van het geluid. De geluidsdrempel kan per persoon verschillen. Bij de ene persoon is dit een luide schreeuw terwijl dit bij de ander gefluister is. In unicare® kunnen de verschillende drempels worden geprogrammeerd en er kunnen verschillende drempels ingesteld worden op basis van dag en nacht. Als de ingestelde geluidsdrempel wordt overschreden volgt er een alarm. Dit alarm waarschuwt personen via een pager, DECT-toestel of WiFi-Messenger (WMG).

Toepassingsgebieden
Unicare® oplossingen voor akoestische bewaking worden veel toegepast binnen instellingen voor verstandelijk  gehandicapten, de psychiatrie, in isoleer- of separeerruimtes en voor de verzorging van patiënten met motorische stoornissen. Daarnaast wordt akoestische bewaking steeds vaker gebruikt binnen zorginstellingen om adequaat zorg te kunnen verlenen.

Intramuraal en extramuraal
CLB levert zowel bewakingsposten voor intramurale  (eigen netwerk binnen het gebouw/terrein) als voor extramurale zorg. Bij laatstgenoemde verloopt de aansturing via ISDN of IP. Onze extramurale oplossingen hebben de volgende voordelen:

• 1 aansluiting, waardoor minder kosten

• Geen gesprekskosten (enkel IP)

• Snelle verbinding

• Continue bewaking van de verbinding

Video en spraak
De bewakingsposten beschikken over aansluitingen voor een videocamera. Een camerabeeld kan gelijktijdig met de oproep worden gepresenteerd. Ook is er een mogelijkheid om extra spreek-/luisterunits aan te sluiten.

Opnemen van geluid
De evaluatie van een oproep is mogelijk door het toepassen van een opnamechip. Deze chip neemt continu alle geluiden in een ruimte op. Softwarematig is te bepalen hoeveel seconden voor en hoeveel seconden na een alarmering men bij het uitluisteren wil kunnen horen (max. 16 seconden).

Uitbreidbaar met unicare® concepten
Door de modulaire opbouw kunnen unicare® systemen voor akoestische bewaking op ieder gewenst moment worden uitgebreid met systemen of producten van andere unicare® concepten. Zo is bijvoorbeeld een koppeling mogelijk met een systeem voor persoonsalarmering, calamiteitenoproep of gebouwbeheer.