Calamiteitenoproep

Een uitbrekende brand, bedrijfsongeval, lekkage van gevaarlijke stoffen, diefstal, inbraak... Een calamiteit kan altijd optreden. Om in zo’n geval snel de hulpverlening op gang te brengen, is een snel en efficiënt oproepsysteem van groot belang.

Het unicare® systeem voor calamiteitenoproep ontvangt meldingen van (mogelijke) calamiteiten. Meldingen kunnen automatisch (via bijvoorbeeld brandmeldcentrale) of handmatig (door bijvoorbeeld een glasbreukmelder) worden gegenereerd. Unicare® zorgt  ervoor dat er binnen korte tijd een bepaald aantal personen (bijvoorbeeld bedrijfshulpverleners) op de locatie aanwezig zijn waar de calamiteit plaatsvindt. De calamiteitenoproep wordt met name toegepast voor BHV-teams in bedrijfspanden, fabrieken, ziekenhuizen en appartementencomplexen.

Een groot voordeel van dit systeem is dat voor iedere soort calamiteit (brand, ongeval, etc.) het aantal personen vooraf kan worden gedefinieerd en kan worden bepaald welke personen in welke volgorde dienen te worden opgeroepen. Zo worden er nooit te veel maar ook nooit te weinig personen opgeroepen.

Met unicare® is er een hoge mate van betrouwbaarheid voor het binnen korte tijd oproepen van een gegarandeerd aantal personen. Wanneer de oproepen namelijk naar een ‘tweerichting’ communicatiemiddel worden verstuurd, is het mogelijk om de ontvanger een bericht terug te laten sturen. De betreffende persoon kan op deze manier aangeven of hij al dan niet op tijd aanwezig kan zijn. Zo registreert het systeem welke personen zich wel en welke personen zich niet tijdig naar de locatie begeven waar de calamiteit plaatsvindt. Er wordt dus een totale controle geboden over de voortgang van uitstaande oproepen bij een calamiteit. 

Door de modulaire opbouw kunnen unicare® oplossingen voor calamiteitenoproep op ieder gewenst moment worden uitgebreid met systemen of producten van andere unicare® concepten. Zo is bijvoorbeeld een koppeling mogelijk met een systeem voor persoonsalarmering, gebouwbeheer of beveiliging. Daarnaast is integratie met alle aanwezige alarmeringssystemen mogelijk.