Domotica

Domotica betekent ‘automatisering in huis’. Systemen en apparaten worden met elkaar verbonden op een netwerk, zodat deze op elkaar kunnen reageren en samenwerken. Zo zorgt het voor een vorm van intelligent wonen, waarbij intelligente systemen voor controle en/of bewaking zorgen. Binnen een ruimte worden zaken gedetecteerd (beweging, rookontwikkeling, etc.), waaraan acties kunnen worden gekoppeld (alarm, licht uit, etc.).

CLB levert oplossingen voor domotica op maat. Samen met u gaan we na welk systeem, welke samenstelling of welke producten het beste aansluiten op uw vraag. Dankzij de flexibiliteit van onze systemen zorgen wij ervoor dat de werking van de apparatuur volledig is toegespitst op uw situatie. Onze systemen worden onder andere toegepast in woon(zorg)complexen, aanleunwoningen, zorgcentra, serviceflats en gevangenissen.

Vanuit een woning kan hulp (eventueel van zorgverlenend personeel) worden opgeroepen. Dit alarm kan automatisch worden geactiveerd door bijvoorbeeld een inactiviteitsmelding van een bewegingsmelder. Daarnaast kan ook handmatig alarm worden gemaakt door het gebruik van onder andere een oproepunit of halszender. Bij een alarmoproep kan een spreek/luister- of videoverbinding zorgen voor een snelle afhandeling van de vraag. 

Een domoticasysteem zorgt voor comfort, efficiëntie en gemak. Bewoners worden verlost van een groot aantal routineactiviteiten doordat deze automatisch of met minder handelingen kunnen worden uitgevoerd. 

Een selectie van de mogelijkheden:

• De temperatuur wordt ingesteld afhankelijk van de aanwezigheid in huis

• Bij het verlaten van de woning worden automatisch alle huishoudelijke apparaten uitgeschakeld

• De verlichting wordt uitgeschakeld en de verwarming wordt in de nachtstand gezet

• De zonwering wordt automatisch opgehaald of neergelaten afhankelijk van de weersomstandigheden

• Bij het slapen gaan worden automatisch de gordijnen gesloten en wordt het alarm in werking gesteld

Met domotica is beveiliging en preventie een eenvoudige zaak. In een domoticasysteem kunnen tal van beveiligingsvoorzieningen worden ingebouwd. Gedacht kan worden aan apparatuur voor toegangscontrole, rookmelders en bewegingsmelders. Laatstgenoemde kan dienst doen als onder andere welzijnsmelder en inbraakdetector.

Door de modulaire opbouw kunnen unicare® domotica oplossingen op ieder moment worden uitgebreid met systemen of producten van andere unicare® concepten. Zo is bijvoorbeeld een koppeling mogelijk met een systeem voor persoonsalarmering, akoestische bewaking of calamiteitenoproep.