Geavanceerde Audio Analyse

Geavanceerde Audio Analyse is uw gehoor daar waar video-camera’s uw ogen zijn. Samen vormen ze een krachtig duo om incidenten vroegtijdig te signaleren en in de kiem te smoren. Van reactief naar preventief en de-escalerend.
Onterecht wordt er vaak van uitgegaan dat camera’s incidenten voorkomen. Natuurlijk gaat er van camera’s een zekere preventieve werking uit. Met de veelheid aan camera’s neemt echter de gewenning toe en de preventieve werking af. Bovendien ontbreekt het vaak aan de capaciteit om de binnenkomende beelden permanent te monitoren. Geavanceerde Audio Analyse zorgt voor een efficiëntere en effectievere inzet van camerabewaking.
Het geluid dat we horen is een verzameling van patronen dat het menselijk brein feilloos weet te onderscheiden en te benoemen. Geavanceerde audio analyse bootst de werking van het menselijk gehoor na en herkent geluiden met behulp van geavanceerde algoritmen. Dit gaat veel verder dan traditionele oplossingen die gebaseerd zijn op een geluidsvolume dat voor een bepaalde tijd wordt overschreden. Geavanceerde Audio Analyse herkent vooraf ingestelde specifieke geluiden, zoals agressie en brekend glas uit een mix van omgevingsgeluiden. Ook bij een lager volume.

De voordelen

• Snellere respons
• Minder gemiste incidenten, doeltreffender toezicht
• Voorkomt escalatie en mogelijk ernstige gevolgen
• Automatische doormelding van alarmen
• Verhoogd veiligheidsgevoel
Geavanceerde Audio Analyse (GAA) wordt toegepast bij Akoestische Bewaking 3e Generatie (AB3). Voor meer informatie over Akoestisch Bewaken, klikt u hier