Koppelingen

Unicare® maakt koppeling en integratie van communicatiesystemen mogelijk. Binnen een gebouw of terrein is vaak een diversiteit aan systemen operationeel: een brandmeldcentrale, alarmcentrale, gebouwbeheersysteem, systeem voor toegangscontrole, etc. Door deze systemen te koppelen aan unicare® wordt een supervisorfunctie gecreëerd die het overzicht houdt op alle afzonderlijke systemen. De informatie van deze systemen wordt op een unieke manier vertaald waardoor bediening en presentatie vanaf één beeldscherm mogelijk wordt. Door de integratie van systemen zijn ‘slimme’ schakelingen mogelijk; systemen ontvangen meldingen van elkaar en verrichten vervolgens de voorgeprogrammeerde sturingen. 

Unicare® koppelt en integreert zowel bestaande (binnen het gebouw aanwezige) systemen, als nieuwe systemen (gebouwbeheersystemen, systemen voor gebouwbeheer, verpleegoproep, domotica, calamiteitenoproep, (persoons) beveiliging, etc.). Hierbij geldt dat niet alleen unicare® systemen, maar ook merkvreemde onderdelen kunnen worden gekoppeld. Voor het koppelen van bestaande systemen aan het unicare® netwerk wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke verbindingen met verschillende protocollen (TCP/IP, ESPA 4.4.4, ASCII, contacten, etc.).

Naast het koppelen en integreren van systemen, kan unicare® ook meldingen van systemen doorschakelen naar alle op de markt beschikbare communicatiemiddelen. Het versturen van meldingen (bijv. oproepen) is mogelijk naar pagers (PZI), draadloze telefoons (DECT), GSM, semafoon, e-mail, fax, PDA en zelfs WVOIP.

Het koppelen en integreren van systemen is een kostenefficiënte manier om alle deelsystemen beheersbaar te maken. Alle deelsystemen blijven als deelsystemen werken. Behalve een nieuwe verbinding per deelsysteem naar unicare®, is er verder geen extra infrastructuur nodig.

Als basis voor het koppelen van systemen dient de unicare® centrale unit. Deze kan naar wens uitgebreid worden met één of meerdere monitorunits. Alle nieuwe en bestaande systemen worden op deze unit aangesloten. De software geeft met behulp van plattegronden een totaaloverzicht van alle systemen binnen het gebouw/terrein. Alarmen en signalen worden via de monitor op de geprojecteerde plattegronden weergegeven, waarbij tevens vermeld wordt welke acties er kunnen c.q. moeten ondernomen worden.

Samenvattend koppelt en integreert unicare® systemen en creëert unicare® een efficiënt werkend beheersvlak, dat niet alleen voorziet in een duidelijk overzicht, maar ook optimale stuurmogelijkheden biedt.