Meldbank

Ouderen, hulpbehoevenden en mindervaliden willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woon- en leefomgeving blijven wonen. De unicare® meldbank levert een belangrijke bijdrage aan het behouden van deze zelfstandigheid doordat men beschikt over de mogelijkheid om in noodsituaties snel hulp op te roepen. De unicare® meldbank is een systeem voor extramurale communicatie en zorgt voor zorg en veiligheid voor bewoners. 

Binnen de woningen (extra- of intramuraal) worden zorg(telefoon)toestellen geplaatst, eventueel uitgebreid met een hals- en/of polszender. Elk toestel en elke zender is uitgerust met een alarmknop. Met een druk op de knop geeft de zorgbehoevende een alarmsignaal door. Dit alarmsignaal gaat automatisch via de unicare® centrale meldbank naar de GSM, het draadloos telefoontoestel (DECT) of de pager van een zorgverlener (bijvoorbeeld een arts of familielid) die direct zorg of hulp kan verlenen. Een bemande unicare® meldbank (in bijvoorbeeld een nachtzorgcentrum) verdient de voorkeur. Naast controle door de bemanning op de afhandeling van de melding, is er tevens een directe spreek-/luisterverbinding met de bewoner mogelijk. 

Op de meldbank kunnen vele soorten en merken zorgtoestellen en zorgtelefoons worden aangesloten. Een koppeling met de unicare® meldbank kan via een gewone telefoonlijn, een ISDN verbinding, een vaste verbinding, een IP verbinding of via glasvezel plaatsvinden.

Een mooi voorbeeld van de door CLB te leveren toestellen is het Antenna Princess hulpoproeptoestel. Dit alarmtoestel straalt eenvoud uit. De vormgeving maakt plaatsing onder de normale huistelefoon mogelijk. Door één druk op de rode alarmknop op het toestel komt een verbinding tot stand met de unicare® meldbank. Uitbreiding met draagbare alarmknoppen is mogelijk. Daarnaast is ook het Ergovoice (CR) telefoontoestel leverbaar: een eenvoudig te bedienen telefoontoestel met alarmfunctie, geleverd met draadloze zender, waarmee het alarm op afstand kan worden geactiveerd.

De door CLB in eigen beheer ontwikkelde, digitale zorgunit (ZBCU) is ook geschikt voor extramurale situaties waarbij zorg moet kunnen worden verleend. De unit beschikt over aansluitingen voor onder andere oproepunits en spreek-/luisterunits en biedt mogelijkheden voor akoestische bewaking.

Door de modulaire opbouw kunnen unicare® oplossingen op ieder gewenst moment worden uitgebreid. Zo kunnen voor de veiligheid binnen een woning rookmelders (voor branddetectie) of bewegingsmelders (voor inbraakdetectie) worden aangesloten. Koppeling met bijvoorbeeld een systeem voor persoonsalarmering, beveiliging of domotica behoort ook tot de mogelijkheden.