Meldbank

De unicare® meldbank, een systeem voor extramurale communicatie, levert een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig laten wonen van ouderen en hulpbehoevenden.

Vanuit de eigen woon- en leefomgeving heeft de gebruiker de mogelijkheid om in noodsituaties eenvoudig hulp op te roepen. De meldbank bewaakt alle vervolgacties en staat garant voor een juiste afhandeling van de oproep. Vanuit de meldkamer (bijv. nachtzorgcentrum) is eventueel een directe spreek/luister verbinding met het meldpunt mogelijk.

CLB heeft een ruime keuze aan zorgtoestellen met alarmknop, waaronder de Princess AP1337 en het Ergovoice telefoontoestel. Deze toestellen zijn uit te breiden met randapparatuur zoals hals- en polszenders, waarmee het alarm op afstand kan worden geactiveerd.