Verpleegoproep

De oproepunits van het unicare® verpleegoproepsysteem zijn in veel verschillende uitvoeringen leverbaar. Enkele voorbeelden zijn op deze pagina afgebeeld. De functieknoppen van de units zijn vrij programmeerbeer en kunnen dus worden toegespitst op uw wensen. De units beschikken over een veelheid aan aansluitmogelijkheden voor bijvoorbeeld medische apparatuur, halszenders of peerdrukkers. Er is ook een bedwandmodule leverbaar die voldoet aan de eisen van de Medische Richtlijn.

Toewijzing van bedden
Het is belangrijk om uw personeel op de meest flexibele en efficiënte wijze in te zetten. Het unicare® verpleegoproepsysteem kan veel werk uit handen nemen door een uitermate efficiënte en eenvoudige koppeling van bedden aan verplegend personeel. Op een monitorcomputer kan het afdelingshoofd of de verpleegkundige zelf eenvoudig invoeren wie welke patiënten gaat verzorgen. Ideaal dus voor persoonsgebonden verpleging.

Bekabeling
Voor de bekabeling van het systeem volstaat een drie-aderige kabel. Dit zorgt voor kostenbesparing en heeft het voordeel dat vaak bestaande bekabeling binnen een organisatie kan worden hergebruikt.

Doorsturen van oproepen en meldingen
Oproepen van patiënten en meldingen worden door unicare® doorgestuurd naar personen, zodat deze snel op de juiste locatie hulp kunnen bieden. Het doorsturen is mogelijk naar alle op de markt beschikbare communicatiemiddelen zoals: Personen Zoek Installatie (PZI), draadloze telefoons (DECT), GSM, semafoon, PC-bedienpost, e-mail, WLAN toestellen (CLB-WMG) en zelfs WVOIP.

Claire handset
Eén van de vele door CLB Benelux te leveren verpleegoproepproducten is de Claire handset. Deze handset is in eigen beheer ontworpen en voorziet in service aan het bed. Met de handset kan de patiënt vanuit bed alle voorzienningen op de kamer (zoals telefoon, televisie en verlichting) bedienen en het verplegend personeel oproepen.

Uitbreidbaar met unicare® concepten
Door de modulaire opbouw kan het unicare® verpleegoproepsysteem op ieder moment eenvoudig worden uitgebreid met systemen en producten van andere unicare® concepten. Zo is bijvoorbeeld een koppeling mogelijk met een systeem voor toegangscontrole, rampenoproep of gebouwbeheer.