Zorgoproep

Toepassingsgebieden

Een unicare® systeem voor zorgoproep kent veel toepassingsgebieden. Hierbij kunt u denken aan ouderenzorg, wooncomplexen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrischeinstellingen en bejaardentehuizen.

Oproepunits

De oproepunits van het unicare® verpleegoproepsysteem zijn in veel verschillende uitvoeringen leverbaar. Enkele voorbeelden zijn op deze pagina afgebeeld. De functieknoppen van de units zijn vrij programmeerbaar en kunnen dus worden toegespitst op uw wensen. De units beschikken over een veelheid aan aansluitmogelijkheden. Medische apparatuur, halszenders en peerdrukkers kunnen eenvoudig worden aangesloten.

Spraakmogelijkheden

De units van het unicare® systeem voor zorgoproep ondersteunen standaard spraak. Communicatie met de kamer na bijvoorbeeld een zorgoproep kan een belangrijke meerwaarde bieden voor het verlenen van zorg. Naast communicatie met het zorgverlenend personeel zijn een aantal units ook geschikt voor zaken als akoestische bewaking (zodat ook bij geluidsoverschrijding een oproep gemaakt kan worden), voordeurbel, communicatie met bellentableau, centrale omroep (intercom) en gesproken ontruiming. De units met spraak zijn uit te breiden met een LCD scherm zodat ook beelden van het bellentableau in de kamer gezien kunnen worden.

Doorsturen van oproepen

De oproepen en meldingen van de kamer kan doorgestuurd worden naar bijvoorbeeld een PC-bedienpost, een draadloze telefoon (DECT) of een centrale meldkamer. Uitbreidbaar met unicare® concepten. Door de modulaire opbouw kunnen unicare® zorgsystemen op ieder moment worden uitgebreid met andere unicare® concepten. Zo is bijvoorbeeld een koppeling mogelijk met een systeem voor akoestische bewaking, domotica of verpleegoproep.